Dzisiaj jest poniedziałek, 29 Lis 2021

Warmia i Mazury

Hotele SPA

Hotele w zabytkach


Znajdujesz sie w:     Home

Ekskluzywny resort hotelowo – wypoczynkowy, to idealne miejsce dla osób ceni?cych sobie wygod?, styl i jako?? w sposobie sp?dzania wolnego czasu. Hotel dysponuje 97 komfortowymi pokojami i apartamentami, w tym 88 znajduje si? w budynku g?ównym, a 9 w ekskluzywnym "Domu Le?nym", znajduj?cym si? w s?siedztwie hotelu. Pokoje wyposa?one s? w telewizj? satelitarn?, telewizory LCD, telefon, klimatyzacj?, suszark?, mini-bar, le?aki, sejfy. Do wynaj?cia jest równie? pokój – Studio, dla trzech osób z dodatkow?, zamykan? sypialni? oraz s?oneczn? oran?eri? i tarasem. Dla go?ci ceni?cych sobie swoj? prywatno?? resort oferuje domki – siedliska, umiejscowione w ustronnych zak?tkach terenów otaczaj?cych Wzgórza Dylewskie. Wysoki standard oraz nowoczesno?? po??czona z tradycjami mazurskimi to idealna oferta dla osób chc?cych wypoczywa? w wi?kszym gronie.

 

Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris to kompleks sk?adaj?cy si? z 35 gabinetów zabiegowych w tym: gabinetów kosmetycznych na twarz i cia?o, gabinetów masa?u, zabiegów wodnych czy gabinetu dermatologicznego. Na terenie o?rodka znajduje si? m.in.: kompleks 2 basenów, zespó? saun, w tym sauny fi?skiej, ?a?ni rzymskiej, termarium zio?owego i termarium solankowego oraz 5 jacuzzi. "Ciep?e ?ród?o", czyli zewn?trzne jacuzzi umo?liwia go?ciom relaks na ?wie?ym powietrzu.

Dla chc?cych zorganizowa? konferencje biznesowe dost?pne s? 4 sale, mog?ce pomie?ci? 230 osób.

 

Wi?cej: http://drirenaerisspa.com/wzgorza/